Usluge

Servis i tehnička podrška tvrtke BIOS ICT d.o.o. pružaju usluge isporuke, instalacije, održavanja, servisiranja osobnih stolnih i prijenosnih računala, radnih

stanica, pisača i multifunkcijskih uređaja, pripadajuće periferne mrežne opreme, poslužitelja i uređaja za pohranu podatka, kao i izradu te izvođenje cijelih

projekata i sustava. Servis pruža i usluge otklanjanja tehničkih kvarova na opremi koji mogu biti izazvani radom neispravnih dijelova ili neadekvatnim upravljačkim

programima, kao i usluge otklanjanja kvarova i nedostatka u radu operativnih ustava i pripadajućih aplikativnih rješenja.

Kroz vlastite urede i mrežu poslovnih partnera, zaposlenici servisa tvrtke BIOS ICT d.o.o., u mogućnosti su, svakom korisniku, pružiti najkvalitetniju i

prilagođenu usluga servisa i tehničke podrške za široku paletu informacijsko-komunikacijske opreme na području cijele Republike Hrvatske.

BIOS ICT d.o.o. korisnicima omogućuje prijavu incidenta, tj. zahtjeva za intervenciju:

Telefonskom prijavom na telefonski broj CRM Help Deska, radnim danom od 8:00 do 16:00, na broj +385 (0)21 344 349

Prijave izvan radnog vremena koje zaprima dežurni tehničar ili inženjer

Prijave putem elektroničke pošte na e-mail: podrska@bios-ict.hr

Osim standardnih jamstvenih uvjeta koje svaki uređaj posjeduje prilikom kupnje, servis tvrtke BIOS ICT d.o.o. korisnicima nudi i opciju produženja jamstvenog roka te tehničke podrške s garantiranim vremenom popravka. Također, servis pruža i vlastite usluge servisiranja i održavanja opreme kojima se jamči razina pružanja tehničke podrške korisnicima, vrijeme popravaka ili zamjena uređaja. Svi tipovi usluga i razine pružanja podrške prilagođavaju se potrebama korisnika i definiraju se zasebnim dogovorom. Ukoliko nastali kvar na opremi, koja uključuje osobna računala, pisače i periferne uređaje, stručnjaci servisa nisu u mogućnosti otkloniti u roku od 48 sati, korisnicima se osigurava adekvatna zamjenska oprema sve do konačnog otklanjanja kvara. Ako je riječ o kvaru aktivne mrežne opreme i poslužitelja, kojeg stručnjaci servisa nisu u mogućnosti otkloniti u roku od 12 sati, korisniku se osigurava adekvatna oprema sve do konačnog otklanjanja kvara.


Ovisno o potrebama korisnika i tipu opreme moguće je i usluge tehničkog održavanja prilagoditi individualnom slučaju i proširiti razine pružanja tehničke podrške. Kroz proširenje uvjete, moguće je ugovoriti i uslugu 24/7 podrške, kojom se jamči ubrzano otklanjanje kvara. Neovisno o radnom vremenu, kvar klasificiran kao:

Prioritet 1 – Kvar velikih razmjera. Sustav kojim se korisnik služi je izvan uporabe, a utjecaj  na njegovo poslovanje, uvelike je ugrožen. BIOS ICT d.o.o. će poduzeti sve potrebe korake kako bi odmah  adekvatno riješio problematičnu situaciju.

Prioritet 2 – Kvar srednjih razmjera. Rad korisnikovog  sustava je narušen, a negativan utjecaj ostavio  je trag na aspekte poslovanja korisnika  i proizvode  koje koristi. BIOS ICT d.o.o. se obavezuje korisniku na brzi popravak koji će obaviti tijekom radnog  vremena.

Prioritet 3 – Kvar malih razmjera. Utjecaj je vidljiv na radu korisnikove mreže no, većinu funkcionalnosti korisnik nesmetano obavlja. BIOS ICT d.o.o. se obavezuje korisniku da će tijekom radnog vremena  riješiti nastali problem.

Prioritet 4 – Zahtjev za uslugama podrške i zahtjev  za promjenom. Korisnik podnosi zahtjev jer se želi informirati ili potražiti  pomoć oko instalacije opreme, konfiguracije ili ispitati mogućnosti sustava. U ovom slučaju  nema utjecaja na poslovanje korisnika. Ako se podnosi zahtjev za promjenom, obično se radi o određenoj komponenti, podsustavu ili konfiguraciji koju je potrebno modelirati.

Prijavom kvara na CRM HELP DESK korisnik dobiva jedinstveni broj predmeta te u svakom trenutku može dobiti informaciju o statusu popravka ili bilo koju drugu informaciju o proizvodima i uslugama.

Podrška korisnicima omogućava i korištenje usluge dolaska tehničara ili inženjera na lokaciju korisnika prilikom nadogradnje sustava, zamjene opreme, uvođenja novih komponenti, instalacije softverskih rješenja ili drugih incidentnih te potencijalno incidentnih situacija koje nisu definirane ugovorom o održavanju.

Ekspertnost zaposlenika i vrhunska tehnologija omogućavaju otklanjanje kvara i prije nego ga korisnik prijavi. Upozorenja definirana kao „CRITICAL error“ ili „PREVENTIVE action“ automatski su generirane tekstualne prijave sustava o pojavi problema, što omogućava stručnjacima otklanjanje problema prije nego što eskalira u kvar.

Sva neispravna oprema popravlja se u servisu BIOS ICT-a, osim ako ugovorom nije definirano drugačije. Servis raspolaže i vlastitim skladištem originalnih rezervnih dijelova koje se svakodnevno nadopunjuje te služi za otklanjanje kvarova na opremi u jamstvenom roku ili izvan njega. Ukoliko odgovarajući rezervni dio servis ne posjeduje na vlastitom skladištu, isti se naručuje ovlaštenim servisnim kanalima preko distributera

Tim tvrtke BIOS ICT d.o.o. raspolaže stručnjacima za različite tehnologije i rješenja vodećih svjetskih proizvođača – partnera. Partnerski certifikati potvrda su kontinuiranog ulaganja u znanje i iskustva, kako pojedinaca tako i cjelokupnog tima. Veliki broj referentnih projekata potvrda su stručnosti zaposlenika tvrtke BIOS ICT d.o.o. te garancija kako će projektni tim u svim fazama instalacije pojedinog rješenja implementirati punu funkcionalnost rješenja, prema najvišim propisanim standardima struke.

Korištenje tehnologija globalnih proizvođača u raznim segmentima, poput mrežnih komunikacija, poslužiteljskih rješenja, arhiviranja podataka, sigurnosnih zaštita te aplikacija, pruža bezbrojne mogućnosti prilikom izrade, integracije i implementacije projektnih rješenja.

Uz stručna znanja zaposlenika, kontinuirano ulaganje u certifikaciju te iskustvo, veliku važnost u poslovanju ima i sustavan pristup te svijest o životnom ciklusu rješenja i usluga. Prilikom dizajna i razvoja rješenja te usluga, tvrtka BIOS ICT d.o.o. veliku pažnju posvećuje veličini, rasprostranjenosti i tehnološkim zahtjevima tvrtke.

Koristeći osnovne principe metodologija za vođenje životnog ciklusa, tvrtka BIOS ICT d.o.o. korisnicima osigurava:

 • Konceptualnu arhitekturu rješenja uz jasno izražen business case
 • Analizu postojećeg stanja, uz utvrđivanje preduvjeta neophodnih za implementaciju željenih rješenja
 • Dizajn rješenja u skladu s poslovnim i tehnološkim potrebama
 • Integraciju rješenja bez ograničavajućih komponenti
 • Nadzor i upravljanje mrežom

Prilagodbu arhitekture, upravljanja i performansi rješenja kako bi se zadržala kvaliteta poslovanja i pozitivno korisničko iskustvo.

Analiza sustava, ili „Snimka stanja“ kako ju poznajemo u IT žargonu, je osnovno polazište bez kojeg je kod malih, srednjih i velikih projekata gotovo nemoguće napraviti kvalitetan prijedlog rješenja, a samim tim i kvalitetnu izvedbu projekta. Snimka stanja je „snapshot“ cijelog IT okruženje koje posjeduje određena tvrtka, ustanova…

Prije uvođenja nove funkcionalnost u IT sustav, ili implementacije samog novog sustava IT sustava, osobe zadužene za provedbu tih projekata često postavljaju slijedeća pitanja:

 • Što sve posjedujemo od opreme (hardver, softver)?
 • Koji su preduvjeti da bi se napravio takav projekt?
 • Što nam sve treba za to?
 • U kakvom je stanju postojeća oprema i infrastruktura?
 • Možemo li iskoristiti nešto od postojeće opreme ili infrastrukture?

Na ovakva i mnoga druga pitanja većinu odgovora nam daje analiza sustava (snimka stanja).

Timovi naših vrhunskih stručnjaka snimku stanja mogu napraviti na više načina, predstavit ćemo vam dvije mogućnosti:

 • U uskoj suradnji s IT odjelom tvrtke kod koje se radi snimka stanja
 • Samostalno u slučaju kada kod korisnika ne postoji IT odjel

Kod snimke stanja prikupljamo sve relevantne podatke, te ih korisniku dostavljamo u obliku vrlo detaljnog dokumenta, koji se uvijek u kasnijem razvoju može iskoristiti kao polazišna osnova za daljnje zahvate na samom IT sustavu.

Postani BIOS reseler

Povucite odličan potez u svom poslovanju i distribuirajte naša rješenja

Razumijemo Vaše poslovne potrebe i izazove s kojima se susrećete, uvažavamo složenost svakog projekta i prilagođavamo uvjete Vašim zahtjevima, potrebama i mogućnostima. Naša je podrška dugotrajna i na kvalitetnu uslugu možete računati tijekom cijelog trajanja ugovora.

obrazac